'De pauw en de nachtegaal', in: De warachtighe fabulen der dieren