'De pauw en de nachtegaal' in: De warachtighe fabulen der dieren