Voorziene en onvoorziene omstandigheden

Van september 2014 tot januari 2018, zo lang heeft de restauratie van het Gruuthusepaleis geduurd. Er moest dan ook heel wat gebeuren.

Prioriteiten stellen

De Reievleugel wachtte al lang op restauratie, dus die werd prioritair aangepakt. De gevel kreeg een zachte reiniging en het dak een nieuwe bedekking van leien. Meteen werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de daken en dakkapellen te isoleren. De borstwering aan de kant van de Reie bleek op bepaalde plaatsen erg  aangetast door water en wind. Waar nodig voor het uitzicht werden ontbrekende stukken gereconstrueerd; elders werd de natuursteen met een speciaal product verhard. Stukken die er te erg aan toe waren, werden volledig vervangen.

Een belangrijk punt was het aanpassen en vernieuwen van alle goten (zowel van de Reie- als van de hoofdvleugel) om waterinsijpeling te voorkomen. Een ander groot onderdeel was het schrijnwerk: alle ramen en deuren werden van verf ontdaan, gecontroleerd en waar nodig hersteld. Daarna werd alles opnieuw in de verf gezet. Het metalen beslag op ramen en deuren onderging eenzelfde behandeling. Alle glas-in-loodramen (een 150-tal!) gingen eruit en werden gerestaureerd. De loodnetten hadden immers hun stabiliteit verloren waardoor wind en vocht door de ramen konden binnendringen.

Detail van een raam met gerestaureerd glas-in-lood en nog onbeschilderd hout en metalen beslag, foto: Lieven Coudenys

Op twee plaatsen in het Gruuthusepaleis bogen restaurateurs zich over de kleurrijke beschilderingen. Het rijkelijk versierde plafond in de hal werd gereinigd en op de Delacenseriezolder kregen de balken opnieuw hun  ‘Plus est en vous’-decoratie.

Geen verbouwing zonder ‘verrassing’…

Naast de geplande werken doken er, zoals bij elke restauratie, een aantal onvoorziene omstandigheden op. Zo bleek het noodzakelijk om in enkele zalen de stabiliteit van de vloeren te verbeteren. Op de Delacenseriezolder bleek een aantal spantvoeten aangetast door vocht, houtworm en zwam, zodat ook hier onderdelen vernieuwd moesten worden. Het dak van de hoofdvleugel vroeg onverwacht opnieuw om aandacht. Tijdens een vorige restauratie had men onder de dakbedekking een folie aangebracht die dampdicht was, waardoor de onderliggende houten bebording werd aangetast. Deze folie is nu weggenomen. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het dak van de hoofdvleugel te isoleren en de leien dakbedekking te vernieuwen.

De nieuwe belvédère wordt in elkaar gepuzzeld, foto: Artes Woudenberg

3D-scan van de belvédère

Misschien het meest spectaculaire onderdeel van de hele campagne is de restauratie van de belvédère. Dit karakteristieke torentje op de kruising van hoofd- en Reievleugel was een met lood beklede betonconstructie uit de jaren ‘30 van de vorige eeuw. Die verving de houten constructie die tijdens de restauratie van Louis Delacenserie op het einde van de 19de eeuw was geplaatst. Onderzoek bestempelde de situatie van de belvédère als ‘zorgwekkend en onveilig’: er was weinig wapening aanwezig, de wapening die er was vertoonde roestaantasting en in de betonconstructie zaten barsten. Wachten met herstellen was eigenlijk geen optie. En dus werd de bestaande belvédère 3D gescand en uitgetekend. Op basis daarvan werd een nieuwe constructie gemaakt in prefabbeton die vervolgens op de werf in elkaar gepuzzeld en gemonteerd werd. De nieuwe loodbekleding op de zuilen vervolledigde het plaatje. Een prachtig huzarenstukje van de architecten Van Acker & Partners, aannemer Artes Woudenberg, Devos dakwerken en de firma Stijlbeton. En zo wappert vandaag de Brugse vlag op een gloednieuwe en tegelijk vertrouwde belvédère.

Meer over de vernieuwing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *