Paleisje pimpen?

Jongeren en musea gaan niet samen, zo wordt gezegd. Museummedewerkers vinden jongvolwassenen een moeilijke doelgroep om aan te trekken, jongeren vinden vaak dat het museum geen rekening houdt met hun leefwereld. Is het water echt veel te diep? Het Gruuthusemuseum wil het tegendeel bewijzen.

Voor het Gruuthusemuseum wordt een nieuw parcours en een nieuwe verhaallijn uitgetekend en ook jongeren tussen 16 en 24 jaar krijgen het woord. De uitdagende vraag ‘Paleisje pimpen?’ bracht een dertigtal enthousiastelingen op de been, die staan te trappelen om het stof van het museum te blazen. Ze hebben een hart voor erfgoed én zin om creatief aan de slag te gaan.

Elke jongere maakt een videoportret waarin hij/zij zichzelf voorstelt.

Jongeren kunstenaar

Samen met vier kunstenaars werken de jongeren rond geluid, beeld en installatie met als ultiem doel een kunstwerk te creëren dat een plaats zal krijgen in de laatste zaal van het museum: Studio +, de zolder van de hoofdvleugel van het Gruuthusepaleis. Uiteraard gaan ze niet in het wilde weg aan de slag: de komende weken gaan kunstenaars en jongeren op zoek naar de betekenis van het museum. In de rijke collectie, het gebouw of de geschiedenis van beide, speuren ze naar raakpunten met hun eigen waarden en vormentaal. In de komende maanden vinden verschillende ateliers plaats waarbij de kunstenaars de jongeren op weg zetten om te experimenteren met hun disciplines en hoe zij het erfgoed op die manier vorm kunnen geven. Wat is het verband tussen 15de-eeuwse glasramen van het stadhuis en de hedendaagse beeldcultuur? Is er een link tussen selfies en het portret van Lodewijk van Gruuthuse?… Het zijn vragen die opborrelen vanuit de jongeren zelf en die hen ertoe aanzetten om met een andere blik naar het erfgoed van het Gruuthusemuseum te kijken.

Ready for kick off

De manier waarop dit gebeurt, is cruciaal. Alles gebeurt in de geest van co-creatie. Kunstenaar en jongere zijn mekaars gelijken. Alles start en vertrekt vanuit de jongeren, de kunstenaars anticiperen en denken mee. De jongeren beslissen hoe hun interpretatie vorm moet krijgen in Studio +. Het museum zorgt ervoor dat zij optimaal de kans krijgen om die ideeën uit te voeren.

Jongeren ambassadeur

Zo wil het Gruuthusemuseum alle jongeren die meewerken aan ‘Paleisje pimpen’ ook ambassadeur maken van het nieuwe museum: zij zullen hun vrienden, medestudenten… doorverwijzen. En uiteraard hopen we dat de ploeg de goesting heeft om blijvend zijn steentje bij te dragen aan de museumwerking. Op die manier kan ‘Paleisje pimpen’ niet alleen een geslaagd jongerenparticipatieproject worden, maar ook de start van een duurzame jongerencrew voor Musea Brugge zijn.

Ondertussen werken Emma, Kawien, Wout, Maarten, Camille, Astrid, Frédérique, Louise, Jutta, Silken, Danaë, Koralie, Toos, Vjollca, Delphine, Jan, Ine, Laura, Britt, Lucas, Celestine, Jitse, Jana, Zhana, Marjolijn, August, Clara, Ella, Amira en Errin naarstig aan hun eerste realisatie. Eentje die ze tijdens de openingsweek van het nieuwe Gruuthusemuseum, zullen onthullen aan het grote publiek. Een feestelijke moment dat ze ook zelf mogen organiseren en een moment waarop jongeren hopelijk in groten getale hun weg naar de Gruuthusesite zullen vinden.

Verkenning van het Gruuthusepaleis

Meer over de vernieuwing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *